[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2000 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
sisvu:description Studenti bi se u okviru kolegija "Uvod u medicinu" upoznali s unutarnjim ustrojem medicine (od kojih je područja i disciplina sastavljena, kako je nastala suvremena građa medicine koje su funkcije takve građe...) s mjestom medicine u sustavu moderne i postmoderne znanosti i tehnologije (medicine u sustavu prirodnih, socijalnih i znanosti o životu) te mjestom medicine kao podsustava u sustavu Zapadnog društva. Na koncu bi se dala projekcija mogućeg razvoja profesije liječnik i zdravstvenog sustava s obzirom na epidemiologijsku, ekologijsku i ukupnu civilizacijsku sliku svijeta na kraju XX stoljeća. 1. Anatomija medicine: kako je građena medicina - 8 h Razvoj medicine kao znanosti i vještine tijekom XIX i XX stoljeća - determinante Medicina i njena unutarnja građa. Biomedicinska orijentacija; Socijalna medicina; Bihevioralne znanosti. Povezanost istraživanja, prevencije i liječenja s obzirom na biologijske socijalne i bihevioralne determinante zdravlja i bolesti. 2. Medicina u sustavu zapadne znanosti i tehnologije - 4 h Znanost o životu, radu i jeziku te pozicija medicine u okviru znanosti o životu. 3. Medicina kao podsustav u kontekstu Zapadnog društva -* 8 h Medicina i suvremena civilizacija. Sopcijalizacija, akulturacija, Medicina i kultura, Medicina i etnicitet, Medicina i spol, Medicina i ljudska prava. Profesionalne, dobne, socijalne razlike i medicina. Doba postmodernih vrijednosti "cura sui" i medicina. 4. Reorganizacija i realnost programske orjentacije i stvarnost medicine na ruju XXI stoljeća - 6h Implementacija globalne strategije "Zdravlje za sve do 2000" i stvarnost razvoja medicine. BOD (Burden of disease () njegova razdioba i zdravstveni resursi (financijski, tehnologijski i ljudski). Trendovi budućnosti: socioekonomski razvoj, razvoj zdravstvenih sustava, zdravstveni status i zdravstvene potrebe. Bolesti budućnosti i liječnik budućnosti. SOCIJALNA MEDICINA Cilj nastave iz socijalne medicine jest stjecanje osnovnog znanja i razumijevanja socijalnih aspekata zdravlja i bolesti i zdravstvene zaštit (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10398>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10398>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/990/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance