[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2000 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
sisvu:description Cilj nastave jest da izborom odredjenih tematskih cjelina neposredno prati specifičnost studija i tako pridonese i stručnom i opće humanističkom obrazovanju studenata medicine. Zadatak nastave. U kritičnoj analizi pojava i odnosa koji se uspostavljaju u procesu zadovoljavanja zdravstvenih potreba, specifičnostima medjuljudskih interakcija u području zdravstva; specifičnostima interesnih odnosa i specifičnim metodama interesne integracije u zdravstvu; specifičnim mehanizmima razrješavanja interesnih konflikata i regulacije medjuljudskih odnosa koji nastaju u procesu realizacije zdravstvenih interesa i t.d. Putem odabranih tematskih cjelina, student se takodjer upoznaje sa nekim najznačajnijim temama - područjima istraživanja medicinske sociologije koji su od neposrednog značenja za studij medicine kao što su: pojam medicinske ideologije te značenje medicinske ideologije za praksu zdravstvene zaštite; nezaposlenost i zdravlje; izloženost iznadprosječnim rizicima po životi zdravlje u obavljanju profesionalnih aktivnosti; metode društvene intervencije na području socijalne sigurnosti, kriza suvremene etatizirane medicine; samozaštita kao metoda društvene intervencije na području socijalne sigurnosti i zdravstva. U nastavnom procesu favorizira se aktivni odnos studenata prema nastavnoj građi što se najbolje postiže u sesminarskom obliku nastave u kojoj se posebno obradjuju teme iz područja medicinske sociologije kao što su: iskuštenja medicine danas, socijalno i biološko u suvremenoj problematici čovjeka; biomedicinski model čovjeka; društvene posljedice napretka medicine; medikalizacija ljudskog života; alternativna medicina; popularizacija medicine; bolest kao metafora i t.d. Provjera aktivnog znanja vrši se putem kolokvija i završnog ispita (eseja). (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10399>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10399>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/990/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance