[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2000 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
sisvu:description Nastavni sadržaj njege bolesnika neposredan idirektankontakt studenta prvog semestra medicinskog fakulteta sa radom uz bolesničku postelju u kliničkim uvjetima. Osnovne postupke njege hospitaliziranog bolesnika student obavlja zajedno s medicinskom sestrom na bolesničkom odjelu (bedside care) približavajući se na taj način praktičnoj kliničkoj medicini koju će tijekom studija učiti takodjer na bolničkim odjelima. Nastava se održava rasporedjivanjem studenata na poslove i zadatke njege bolesnika na bolničkim odjelima kliničkih nastavnih baza pod nadzorom medicinskih sestara. Na završetku nema posebne provjere znanja nego se očituje sudjelovanje studenta i njegov doprinos u njezi bolesnika. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10401>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10401>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/990/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance