[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 1999 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/157502>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/3639>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/3640>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/3641>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/4973>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/4974>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/4975>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/157502>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/3639>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/3640>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/3641>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/4973>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/4974>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10403/1999/4975>
sisvu:description Cilj nastave je spoznati znanstvene temelje suvremene biologije i ulogu makromolekulabioloških sustava, naročito nukleinskih kiselina i bjelančevina, u dinamici životnih procesa, te međuovisnost nežive i žive prirode, uključivo čovjeka i njegova okoliša Zadaci nastave ovog predmeta jesu da student upozna biološke mehanizme koji djeluju u eukariotskoj stanici čovjeka i u prokariotskim stanicama. Znanstveno razmišljanje i metodologijausvaja se na području biologije stanice, spoznavanjem toka genetičkih informacija, i toka energijeu stanici, uporedo s usvajanjem novih znanstvenih istima o ulozi nukleinskih kiselina u životu i zdravlju čovjeka i cjelokupne biosfere. Bitan zadatak ove nastave jest da studenti, usvojivši novaznanja o mutagenim, kancerogenim i teratogenim činiocima i mehanizmima, promijene svojeponašanje, te usvoje navike i stavoe koji će im omogućiti očuvanje vlastitog zdravlja i čestit rad kao budućih znanstvenih radnika. Sadržaji nastave su : Struktura i funkcija nukleinskih kiselina, građa, udvostručavanje i popravak oštećenja u DNA, raznolikost i zadaća molekula RNA, uloga proteina u strukturi i funkcija stanica.Centralna dogma molekularne biologije. Uloga faktora rasta i njihovihreceptora. Uloga protoonkogena, onkogena i antionkogena. Djelovanje genetske upute, prepisivanje i predvođenje genetske informacije. Genetika, mehanika nasljeđivanja, vezani geni, rekombinacija, genetske karte; genetika bakterija, genetika čovjeka, ljudski kariotip, genske karte; ljudskih kromosoma, prirođene greške metabolizma molekularna genetika, djelovanje DNA polimeraza, metilaza, ligaza, helikaza, topoizomeraza, egzonukleaza i restrikcijskih endonukleaza na molekulu DNA. Nova shvaćanja o evoluciji, specijaciji, postanku vrsta, pa tako i evoluciji čovjeka.Nove mogućnosti na području reprodukcije sisavaca, in vitro fertilizacija, molekularni mehanizam koncepcije i kontracepcije. ANTROPOLOGIJA Studij biološke antropologije. Što je antropologija.Biologija i kultura.Varijacija. Evolucija. Adaptacija. Znanost i evolucija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10403>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10403>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance