[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1808>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1840>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1841>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1842>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1843>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1844>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1845>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1846>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1808>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1840>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1841>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1842>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1843>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1844>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1845>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2002/1846>
sisvu:description Cilj nastave ovog predmeta jest da na temelju znanja opće biologije te makroskopske anatomije čovjeka prikaže studentu a) citološke (ultrastrukturne; citokemijske i funkcionalne značajke) različito diferenciranih stanica u tijelu čovjeka; b) strukturno i funkcionalno povezivanje istovrsnih stanica u osnovna tkiva te strukturno i funkcionalno objedinjavanje različitih tkiva u organe (Specijalna citologija, opća histologija i mikroskopska anatomija čovječjeg tijela; c) osnovne pojmove o reprodukciji; ranom razvitku čovječjeg zametka, razvitku i funkciji embrionalnih ovojnica, uzrocima nastojanja i temeljnim oblicima anatomije razvitka, te o razvitku pojedinih organa i organskih sustava i njihove najčešće i najvažnije razvojne anomalije (opća embriologija te specijalna embriologija čovjeka - organogeneze s osnovama teratologije). Sva ta znanja predstavljaju jednu od osnova normalnog funkcioniranja organizma i patoloških promjena u njemu te različitih kliničkih fenomena s kojima se student upoznaje tijekom kasnijeg izučavanja kliničke i druge oblika praktične medicine. Zadaci nastave histologije i embriologije su da studente upoznate s cjelokupnom materijom iznesenom u stavku "cilj nastave" s osnovnim klasičnim i suvremenim metodama izučavanja mikroskopske građe i embrionalnog razvitka čovječjeg tijela te da mu omogući svladavanje vještine mikroskopije primjenjene na prepoznavanje karakterističnih stanica, tkiva i organa na histološkim preparatima. Sadržaj nastave ogleda se u dvama osnovnim oblicima izvodjenja a) predavanja iz teorijskog dijela materija navedene u stavcima o cilju i zadacima nastave uz primjenu vizualnihnastavnih pomagala priredjenih iz najsuvremenijih izvora i b) vježbe koje se sastoje u mikroskopiranju gotovih histoloških preparata i analizi mikrofotografija i shema pretežno s područja embriologije čovjeka. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10466>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10466>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1284/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance