[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54146>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54147>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54332>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54333>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54334>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54335>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54340>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54341>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54146>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54147>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54332>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54333>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54334>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54335>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54340>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/10466/2005/54341>
sisvu:description Histologija je jedna od temeljnih medicinskih znanosti koja proučava građu čovječjeg tijela, koja se može vidjeti tek pomoću optičkih i drugih pomagala. Histologija obuhvaća još i nauku o stanici (citologija) i nauku o finoj građi pojedinih organa (mikroskopska anatomija) tj. histologija proučava cjelokupni mikroskopski i submikroskopski sastav organizma. Današnja histologija (citofiziologija, histofiziologija) se više ne može zamisliti bez istodobnog topo-kemijskog istraživanja (citokemija i histokemija). Tako se stvaraju spoznaje o kemijskim sastojcima stanice odnosno mjestu gdje se u stanici nalaze, te kako i gdje se njihove molekule sintetiziraju. Upotrebom elektronskog mikroskopa ulazimo u područje istraživanja makromolekula koje je zajedničko cito i histo-morfologiji, kemiji i biokemiji te fiziologiji. Primjena radioaktivnih izotopa, mikrospektrografija, flurescentna mikroskopija, molekulska genetika itd. pomažu da dopunimo podatke uobičajene svjetlosne mikroskopije i uz podatke ultrastrukture sve šire obuhvatimo spoznaje opće histologije. Cilj nastave histologije jest da student primjenom stečenih znanja fizike, kemije, biokemije, biologije i anatomije usvoji znanje o normalnoj svjetlosnomikroskopskoj i elektronskomikroskopskoj građi ljudskog tijela. Embriologija proučava razvoj zametka te omogućuje razumijevanje složenih odnosa u građi čovječjeg tijela. Osim toga ima veliko praktično medicinsko značenje, jer tumači na koji način nastaju anomalije razvitka pojedinih organa. Embriologija čovjeka, u užem smislu, još je uvijek deskriptivna, ali primjena rezultata komparativne i eksperimentalne embriologije mnogo je pridonijela uzročnom shvaćanju složenih zbivanja tijekom razvoja čovječjeg zametka. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10466>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10466>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6921/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance