[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2000 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
sisvu:description Cilj nastave iz fiziologije jest da student primjenom prethodno stečenih znanja iz fizike, kemije, biologije, biokemije i normalne morfologije (anatomije i histologije) usvoji znanja o normalnoj funkciji organizma, i to u obimu koji je neophodan za daljnje uspješno praćenje studija i na način koji pridonosi osposobljenosti budućeg liječnika za samostalno rješavanje problema zdravstvene zaštite. Zadatak nmastave iz fiziologije jest da omogući studentu usvajanje znanja potrebnih za temeljito razumijevanje osnovnih životnih funkcija normalnog organizma čovjeka, te za upoznavanje postupka za procjenu tih funkcija. Nastava se obavlja u obliku predavanja, seminara i vježbi, s time da je naglasak na onim oblicima i metodama nastave koji od studenata zahtijevaju aktivno sudjelovanje. Osnovni fiziološki procesi objašnjavaju se interakcijom na molekularnom nivou, a pojedinačne funkcije integriraju se na nivou organizma kao cjeline i analiziraju u procesima adaptacije organizma na promjenjive uvjete vanjske okoline, s naglaskom na regulacijskim mehanizmima za održavanje konstantnosti unutarnje sredine. Nastavni sadržaji obuhvaćaju ova osnovna područja; opći fiziološki procesi, krv, srce, cirkulacija, disanje, bubrezi i tjelesne tekućine, probava, metabolizam, termoregulacija, endokrinologija, reprodukcija. Središnji živčani sustav i osjetni organi obradjuju se u okviru predmeta Temeljne neuroznanosti. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10470>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10470>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/140/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/664/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance