[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10476/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10476/2004/2>
sisvu:description Cilj nastave imunologije jest upoznavanje studenta sa specifičnom sposobnošću viših organizama a posebno čovjeka u prepoznavanju stranih antigena, te sa fiziološkim i patofiziološkim procesima koji takvo prepoznavanje omogućuju i prate kako bi bio osposobljen da razumije i racionalno koristi ove spoznaje u medicini. Zadaci nastave jesu da studentu omoguće povezivanje spoznaja u imunologiji s nastavom fiziologije, mikrobiologije i parasitologije, patologije, patofiziologije, infektologije, onkologije i epidemiologije (vakcinacija). U kolegiju se iznose osnovna načela temeljne imunologije. Obrađuju se ove teme. Nespecifični oblici imunosti. Organizacija imunološkog sustava, Antigeni, Protutijela i komplement, Fiziologija imunološke reakcije, Humoralna i stanična imunost, Imunogenetika, Laboratorijske metode, ransplatacija i tumorska imunologija, Preosjetljivost, Tolerancija, Modifikacije imunološke reaktivnosti, Filogenija i ontogenija imunološkog sustava. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10476>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10476>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2362/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance