[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
sisvu:description Cilj nastave je naučiti studenta medicine logično misliti u kvantitativnim terminima, osposobiti ga za kritičko promatranje i analizu brojčanih podataka kao i kritičko praćenje znanstvene i stručne literature. Zadatak nastave je omogućiti studentu stjecanje znanja, vještina i stavova koji će mu pomoći u postizanju cilja. Osnovni su sadržaji: uloga statistike u humanoj biologiji i medicini, varijabilnost u medicini (istraživačka, instrumentalna, biološka), ocjena pouzdanosti i valjanosti medicinskih i zdravstvenih podataka (pouzdanost, ponovljivost, specifičnost, osjetljivost), osnove teorije vjerojatnosti, teorijske i empirijske distribucije (svojstva, transformacija, upotrebna vrijednost, ocjena parametara populacije), specifičnosti uzimanja uzoraka (izvori podataka, vrste uzoraka), testovi signifikantnosti (analiza pripadnosti uzoraka poznatoj populaciji, analiza pripadnosti dvaju ili više uzoraka istoj populaciji), multivarijante i univarijante analitičke metode, ispitivanje vjerojatnosti i intenziteta povezanosti, predviđanje, analiza vremenskih serija, ocjena zdravstvenog stanja populacije (ocjena cilja i odabir odgovarajućih izvora podataka i izbor primjenjivih pokazatelja), analiza "follow-up" studija morbiditeta i mortaliteta i njihova interpretacija, statistika kliničkog pokusa, etika statističkih istraživanja u medicini. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10483>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10483>
rdf:type univ-ont:CourseInstance