[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
sisvu:description Cilj nastave iz patologije jest da student medicine stekne znanje o patološkim osnovama bolesti izučavajući makroskopske promjene organa i cijelog organizma, te mikroskopske promjene stanica i tkiva, povezujući stečena znanja sa etiopatogenezom i kliničkim znakovima bolesti. Zadaci nastave patologije jesu da student upozna većinu karakterističnih morfoloških promjena u stanicama, tkivima, organima i cijelom organizmu, koristeći u praktičnom radu histološke preparate biotičkih nalaza i nalaze obdukcije. Pri izučavanju morfoloških osnova bolesti student treba, gdje je to god moguće, analizirati potrebne kliničke podatke i laboratorijske nalaze te naročito na kraju nastave ovog kolegija steći vještinu uspoređivanja i povezivanja klinički i patoanatomskih nalaza. U opće dijelu predmet izučava etiopatogenetske činioce i morfološke promjene adaptirane stanice, oštećenja i smrti stanice, upale i reparacije, neoplazmi, genetskih poremetnji, bolesti imunosti, općih bolesti, poremećaja tjelesnih tekućina i hemodinamike, infektivnih bolesti (glavnih primjera), bolesti nastalih u deficitnim stanjima, patoloških promjena izazvanih djelovanjem okoline, bolesti dječje dobi i bolesti starenja. U specijalnom dijelu patologije izučavaju se etiopatogenski činioci i morfološke promjene vezane za pojedine organske sustave cijelog tijela. U ovom dijelu patologije nastava iz patologije CNS-a sa dodatnih 20 sati integrirana je s odogvarajućim kliničkim predmetima, kao i ginekološka patologija sa dodatnih 15 sati, koja se izučava integrirano s predmetom ginekologija i opstetricijia. Ginekološka patologija polaže se u obliku završnog kolokvija i uvjet je za polaganje iispita iz ginekkologije i opstetricije. U okviru turnusa nastave iz predmeta Onkologija katedra sudjeluje s 3 sata seminara iz onkologije u kliničkim nastavnim bazama. Nastava iz patologije (osim neuropatologije i ginekološke patologije) odvija se u obliku predavanja, seminara, obdukcijskih i histoloških vježbi te kliničkopatološka konferencija u V. semestru 90 sati i u VI. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10509>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10509>
rdf:type univ-ont:CourseInstance