[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 1999 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
sisvu:description Cilj nastave kliničke propedeutike je da pripremi studenta za rad s bolesnikom u prvom redu za klinički predgled bolesnika prema njegovu uzrastu i stanju njegove bolesti. Zadatak je ovog predmeta uvesti studenta u područje kliničke medicine i omogućiti mu da usvoji potrebno znanje i vještine za uspješan studij kliničkih predmeta. Zadatak nastave Kliničke propedeutike jest da student usvoji teorijsko i praktično znanje koje mu je potrebno za uzimanje anamneze, obavljanje fizikalnog pregleda i laboratorijskih pregleda. Nadalje, zadatak je ovog predmeta također da protumači fizikalnu i fiziološku osnovu simptoma i znakova. Uz teorijska predavanja vrše se i demonstracije bolesnika i pojedinih postupaka s bolesnicima. Studenti u toku praktične nastave koja se odvija na kliničkim odjelima sami vrše pretrage na bolesnicima. Nastava obuhvaća pretežno internističku obradu bolesnika koja se nadopunjuje osnovnim postupcima pregleda bolesnika sa gledišta neurologije i kirurgije. Nastavu ovog predmeta obavljaju nastavnici i suradnici Katedre za internu medicinu. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10515>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10515>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1028/5>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1029/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance