[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 1999 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
sisvu:description Cilj nastave iz psihološke medicine jest da student shvati psoihičke reakcije čovjeka, a posebno bolesnika i to prema bolesti, liječniku, članovima obitelji i široj sredini. Ove spoznaje olakšat će mu pristup bolesniku i na taj način poboljšati dijagnostičke i terapijske mogućnosti. Zadaci nastave su: pobuditi aktivno sudjelovanje studenta u obradi pojedinih slučajeva i situacija i osposobiti ga za samostalno ocjenjivanje stanja i racionalno djelovanje. Medicinska psihologija upoznaje studenta s psihičkim reakcijama i stavovima na zdravlje i bolest. Medicinska psihologija proučava reakcije svakog bolesnika, a ne isključivo ovog koji boluje os mentalne bolesti. <ukoliko se posebno bavi promatranjem i analizom neurotičnih reakcija, ona to čini prvenstveno zbog toga što se na ovom tipu reakcija mogu povoljno uočavati različite varijacije svjesnih i nesvjesnih emocionalnih odgovora. U ovom se predmetu velika pažnja poklanja odnosu bolesnik-liječni i liječnik-bolesnik, te njegovom utjecaju na dijagnostiku, diferencijalnu dijagnostiku, terapiju i naknadno liječenje. U sadržaju predmeta bolesno dijetekao i odnos djeteta i liječnika zauzimaju važno mjesto. U medicinskoj psihologiji student se upoznaje s danas aktualnim teorijama ličnosti posebno s psihodinamskim konceptom. Kao predmet koji obuhvaća znanje o psihologiji čovjeka, medicinska psihologija ulazi u sve medicinske struke, a posebno u internu medicinu, pedijatriju, kirurgiju, psihijatriju i socijalnu medicinu. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10518>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10518>
rdf:type univ-ont:CourseInstance