[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2001 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10639/2001/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10639/2001/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10639/2001/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10639/2001/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10639/2001/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10639/2001/6>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10639/2001/7>
sisvu:description Pogreške. Približno rješavanje nelinearnih jednadžbi. Diferencijalne jednadžbe i njihova primjena. Rješavanje diferencijalnih jednadžbi pomoću redova potencija. Približno rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Laplaceova transformacija. Empiričke formule - sastavljanje. Metoda srednjih vrijednosti. Empiričke formule za neke osnovne oblike zavisnosti. Metoda najmanjih kvadrata. Algebarska interpolacija. Newtonove formule. Lagrangeova formula. Grafičko deriviranje. Numerička integracija.. Grafička integracija. Vjerojatnost: događaj, složeni događaj, vjerojatnosni prostor, slučajna varijabla, funkcije razdiobe, funkcije vjerojatnosti, numerička obilježja slučajne varijable. Statistika: osnovni skup, uzorak, testiranje statističke hipoteze. Regresija, linearna korelacija. Grafovi i neke njihove primjene. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10639>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10639>
rdf:type univ-ont:CourseInstance