[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2000 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10711/2000/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10711/2000/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10711/2000/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10711/2000/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10711/2000/5>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10711/2000/6>
sisvu:description Osnovne postavke kvantne fizike. Energija elektrona u čvrstom tijelu; gustoća energijskih stanja i Fermijeva vjerojatnost zaposjednuća. Električna vodljivost u metalima. Elektroni i šupljine u poluvodičima. Električna vodljivost u čistim i primjesnim poluvodičima. Termoelektrični, fotoelektrični, galvanomagnetski i fotonaponski efekti. Granice faza: metal1- metal2, p-n-spoj, poluvodič-elektrolit spoj (energija elektrona u elektrolitu s redoks sustavom, Fermijeva razina u elektrolitu, elektrokemijska ljestvica potencijala i energijske razine u fizici). Fizikalne osnove rada fotoelektrokemijskih sustava uz DG=0, DG>0 i DG< 0. Korozijski procesi na poluvodičkoj elektrodi. Vježbe: Obrada nekih gore navedenih tema kroz seminarske radove. Mjerenja temperaturne ovisnosti vodljivosti metala i poluvodiča; mjerenja strujno-naponskih karakteristika vakuumske i poluvodičke diode; određivanje tipa vodljivosti poluvodiča mjerenjem termoelektromotorne snage; mjerenje karakteristika snage solarne ćelije i određivanje učinkovitosti konverzije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10711>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10711>
rdf:type univ-ont:CourseInstance