[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2000 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10712/2000/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/10712/2000/2>
sisvu:description Termodinamički principi i živi svijet. Izotermna priroda staničnih procesa. Živa stanica - mali otvoreni sustav. Sunčeva energija - izvor biološke energije. Biološki rad i "podjela rada" u stanici. Adenozin - trifosfat (ATP) i izmjena kemijske energije. Stvaranje ATP u anaerobnim stanicama. Disanje i stvaranje ATP u mitohondrijama. Energija kontrakcija i pokretanja mišića. Energija aktivnog prijenosa u stanici. Termodinamički aspekti stanične biosinteze. Odnos kemijskog rada i biosinteze ugljikohidrata, proteina, lipida i nukleinskih kiselina. Biološka informacija i struktura stanice. Dinamička ravnoteža stanice i proizvodnja entropije. Obvezatna literatura: M. Miloš, Bioenergetika, interna skripta, KTF Split, u tisku; D. Juretić, Bioenergetika - rad membranskih proteina, Školska knjiga, Zagreb, u tisku. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10712>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/10712>
rdf:type univ-ont:CourseInstance