[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2001 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1154/2001/26439>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1154/2001/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1154/2001/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1154/2001/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1154/2001/26439>
sisvu:description Ograničenja i dometi klasičnih mikroelektroničkih struktura. Granice minijaturizacije. Nova rješenja za dalji razvoj mikroelektronike. Digitalni CMOS sklopovi za mikroprocesore temeljeni na SOI pristupu. Realizacija SOI CMOS logičkih sklopova i memorijskih ćelija. Rezonantno tuneliranje i njegovo modeliranje. Realizacija logičkih sklopova s rezonantno tunelirajućim diodama. Jednostavni kvantni logički sklopovi i kvantne mreže. Principi kvantnog računanja. Prijelaz sa mikroelektronike na nanoelektroniku. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1154>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1154>
rdf:type univ-ont:CourseInstance