[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1155/2005/48974>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1155/2005/48974>
sisvu:description Utjecaj tehnologije i karakteristika elemenata na sklopovska svojstva. Topološka pravila CMOS procesa. Alati za topološko projektiranje i električku verifikaciju. Statički i dinamički CMOS logički sklopovi. Projektiranje s obzirom na povećanje brzine i smanjenje disipirane snage. Specifičnosti izvedbi statičkih i dinamičkih CMOS slijednih sklopova. Aritmetički CMOS sklopovi. Topološko projektiranje puta podataka. CMOS memorijski sklopovi i strukture. Fizičko projektiranje. Rješavanje problema prospajanja. Ekstrakcija RC parametara distribuiranih linija. Topološko projektiranje raspodjele napajanja i impulsa ritma. Projekt: topološko projektiranje sklopa, te njegova verifikacija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1155>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1155>
rdf:type univ-ont:CourseInstance