[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1157/2006/90253>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1157/2006/90253>
sisvu:description Definiranje čipova ultra visokog stupnja kompleksnosti. Metodologija skaliranja i sažimanja podstruktura u čipu. Hijerarhijsko projektiranje. Metode projektiranja sklopova potpuno po narudžbi, sklopova sa standardnim ćelijama, sklopova s logičkim poljima i sklopova s programirljivim strukturama. Usporedba različitih pristupa projektiranja čipova ultra visokog stupnja kompleksnosti. Topološki i električki parametri u realiziranju čipova. Metode razmještaja i međusobnog povezivanja osnovnih ćelija. Karakteristike metalizacijskih sustava i njihov utjecaj na dosege čipova ultra visokog stupnja kompleksnosti. Mooreov zakon predviđanja daljeg razvoja čipova na siliciju, SOS i SOI čipova. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1157>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1157>
rdf:type univ-ont:CourseInstance