[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1160/2002/26464>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1160/2002/26465>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1160/2002/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1160/2002/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1160/2002/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1160/2002/26464>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1160/2002/26465>
sisvu:description Trendovi u razvoju složenih digitalnih sustava. Nove generacije programabilnih logičkih polja (FPGA) i programabilnih logičkih sklopova (CPLD). Razvoj i uhodavanje digitalnih sustava temeljenih na programabilnim sklopovima. Sklopovske izvedbe sustava za digitalnu obradu signala. Jezici za opisivanje složenih digitalnih sklopova. Osnovni elementi jezika VHDL. Modeliranje elemenata i toka podataka. Strukture i potprogrami. Simulacija i implementacija. Primjer projektiranja sklopa pomoću VHDL jezika. Praktični rad: XILINX, VHDL. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1160>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1160>
rdf:type univ-ont:CourseInstance