[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1177/2003/26500>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1177/2003/26501>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1177/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1177/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1177/2003/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1177/2003/26500>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1177/2003/26501>
sisvu:description Wolframova matematika na računalu - matematika na papiru. Eksperimentirati, analizirati i vizualizirati na računalu glavne probleme iz Linearne algebre i Matematičke analize: kompletnu algebru matrica, linearne sustave i transformacije, diferencijalni i integralni račun, funkcije više varijabli, vektorsku analizu, diferencijalne jednadžbe i Laplaceovu transformaciju. Promatrati i diskutirati međusobni utjecaj i povezanost realnih problema u prirodi, sa njihovim matematičkim modelima i pripadnim rješenjima. Preduvjet za upis kolegija su položeni ispiti iz svih matematičkih kolegija sa temeljnog dijela studija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1177>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1177>
rdf:type univ-ont:CourseInstance