[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1178/2002/26504>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1178/2002/34366>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1178/2002/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1178/2002/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1178/2002/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1178/2002/26504>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1178/2002/34366>
sisvu:description Uvod u 'kaos' na primjerima: populacijska jednadžba, Lorenzov meteorološki model, problem tri tjela, nelinearni oscilatori, nelinearni elektronički sustavi. Prepoznavanje 'kaosa' po osobinama: periodičnost, senzibilnost na početne uvjete, sličnost samom sebi. Tumačenje 'kaosa' pojmovima: bifurkacijski dijagrami, atraktori, fraktali, fraktalne dimenzije. Metode za kontroliranje i eliminiranje 'kaosa'. Sigurna komunikacija pomoću sinhronizacije 'kaosa'. Simulacija 'kaosa' na računalu. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1178>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1178>
rdf:type univ-ont:CourseInstance