[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2001 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/177/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11805/2001/115307>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11805/2001/115308>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11805/2001/115309>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11805/2001/115310>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11805/2001/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11805/2001/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11805/2001/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11805/2001/4>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11805/2001/115307>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11805/2001/115308>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11805/2001/115309>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11805/2001/115310>
sisvu:description Zadatak kolegija je priprema studenata za studij kemije i drugih prirodnih znanosti. Osnovne teme: Čiste tvari, homogeni i heterogeni sustavi, kemijski elementi i spojevi. Čvrsto stanje: kristalna rešetka. Plinovito stanje: plinski zakoni, parcijalni tlak, određivanje relativnih molekulskih masa, realni plinovi. Tekuće stanje: ukapljivanje plinova, fazni dijagram. Struktura atoma: prirodna radioaktivnost, elementarne čestice, spektri, kvantnomehanički model atoma, periodični sustav elemenata. Kemijske veze: Ionska veza, energija ionizacije, elektronski afinitet, svojstva ionskih spojeva. Kovalentna veza: kvantnomehaničke teorije o kovalentnoj vezi, teorija valentne veze, teorija molekulskih orbitala. Hibridne atomske orbitale. Struktura molekula: osnove stereokemije. Međumolekulske sile, kompleksni spojevi. Metalna veza. Kemijske reakcije: vrste kemijskih reakcija, slobodna energija, utjecaj koncentracije, temperature, katalizatora i zračenja na brzinu kemijske reakcije. Otopine: vrste otopina, izražavanje koncentracija, fizička svojstva otopina, tlak para otapala iznad otopine. Kemijska ravnoteža: slobodna entalpija i ravnoteža, zakon o djelovanju masa, ravnoteža u heterogenim i homogenim sustavima i u otopinama elektrolita. Elektrokemija: elektrodni potencijal, elektroliza. Nuklearne reakcije. Seminari: Obrađuju se razni numerički problemi iz predviđenog gradiva uz aktivno učestvovanje studenata. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11805>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/177/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11805>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/695/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/737/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance