[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/148033>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/53352>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/53355>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/53357>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/53360>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/53369>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/53370>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/94518>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/148033>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/53352>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/53355>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/53357>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/53360>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/53369>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/53370>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11819/2005/94518>
sisvu:description Cilj nastave jest usvajanje znanja o normalnoj organizaciji i funkciji središnjeg živčanog sustava u obimu koji je neophodan za daljnje uspješno praćenje studija i na način koji pridonosi osposobljenosti liječnika za samostalno rješavanje problema zdravstvene zaštite. Zadatak nastave jest usvajanje znanja o temeljnoj građi i funkcionalnoj organizaciji središnjeg živčanog sus-tava kao supstratu fizioloških zbivanja, te usvajanje znanja o osnovnim neurofiziološkim procesima i integracijskoj funkciji središnjeg živčanog sustava. Nastava anatomije i fiziologije središnjeg živčanog sustava obavlja se integrirano, a zajedno je provode Kat-edra za fiziologiju i imunologiju i Katedra za anatomiju. Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara, vježbi i demonstracija, s težištem na onim oblicima i metodama nastave koji zahtijevaju aktivno sudjelovanje studenata. Nastavom se obrađuju ovi sadržaji: Opća organizacija živčanog sustava i fundamentalni neurofiziološki proces (transmembranski i akcijski potencijal, nastanak i širenje nervnog impulsa); Prijenos impulsa kroz sinapsu, neurotransmiteri, neuronski sklopovi, organizacija medule spinalis, principi in-tegracijske funkcije središnjeg živčanog sustava; Organizacija senzoričkih sustava i senzoričke funkcije, receptor-ski potencijal, tjelesni osjet (dodir, tlak, vibracija, kinestezija, temperatura, bol), osjeti vida, sluha, ravnoteže, okusa i mirisa; Organizacija motoričkog sustava i motoričke funkcije, spinalni i supraspinalni refleksi, ekstrapiramidni motorički sustav i funkcija bazalnih ganglija, kortikalna i cerebelarna kontrola motorike; Nespecifični neurotrans-miterski uzlazni putovi i retikulski aktivacijski sustav (pažnja, budnost, spavanje); Limbički sistem, kontrola neuro-endokrinih i autonomnih funkcija, emocije i ponašanje; Laminarna i vertikalna organizacija moždane kore, intelek-tualne funkcije, pamćenje, mišljenje, govor. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11819>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/108/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11819>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6921/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance