[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11845/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11845/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11845/2003/3>
sisvu:description Kada, kako i gdje je nastala, kako se razvijala, te kakvo je stanje ove znanosti na medicinskim i stomatološkim fakultetima u zapadnoeuropskim državama (Njemačkoj, V. Britaniji, Francuskoj, Švedskoj, Italiji i dr. ), u SAD-u, Hrvatskoj i istočnoeuropskim državama. Stara i nova medicinska sociologija. Dominantni pogledi na odnos medicine i društva (Cockerham, Siegriest, Parsons, Donati, i dr.). Mjesto i značaj socioekonomskih i sociokulturnih utjecaja na zdravlje i bolest, ponašanje u bolesti i njezinom ishodu. Kvaliteta života kao sociološkomedicinski pojam i njegovo značenje u donošenju zdravstvenih odluka. Modeli odnosa liječnik ? pacijent. Pojam i značenje medicinske ideologije za praksu zdravstvene zaštite; tranzicijsko društvo i zdravlje/bolest; zaposlenost i zdravlje; rizici po zdravlje i život u obavljanju radnih i profesionalnih aktivnosti u suvremenom društvu; metode društvene intervencije na području zdravstva i socijalne sigurnosti, kriza etatizirane medicine; tehnologizacija medicine i njezine posljedice, iskušenja suvremene medicine, medicinske profesije, zdravstvena politika, cost-benefitt analiza u zdravstvu; medikalizacija ljudskog života; popularizacija i management u medicini, bolest kao društvena uloga, i dr. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11845>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11845>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1485/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2027/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance