[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11846/2003/1>
sisvu:description Upoznati studente s osnovnim ustrojstvom medicine i njenim mjestom u društvu. Prikazati medicinu kao znanost i tehnologiju, odnosno kao sistem znanstvenih spoznaja i praktičnog djelovanja u funkciji čuvanja zdravlja i unapređivanja zdravlja te sprečavanja i liječenja bolesti Korespondentnost Program nastave iz uvoda u medicinu je prema broju sati i sadržaju predmeta sukladan s istima na evropskim sveučilištima budući pripada osnovama studija medicine te se njegov sadržaj bitno ne mijenja. Sadržaj nastavnog programa Definicija medicine, njeni zadaci i podjela. Zdravlje i bolest. Uvjeti za dobra studenta i liječnika. Medicina kao zanimanje i put do liječničke profesije. Prirodoznanstvene osnove medicine. Eksperimentalna medicina, klinička medicina, medicina i društvo. Strukovne liječničke organizacije. Organizacija zdravstva u Hrvatskoj. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11846>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11846>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1485/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance