[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11847/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11847/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11847/2003/3>
sisvu:description Povijest medicinske etike i bioetike, temeljni etički pojmovi (etika, moral, medicinska etika, ćudoređe, bioetika). Bioetika u sustavu znanosti i odnos bioetike i drugih društvenih i humanističkih znanosti (bioetika i filozofija, bioetika i teološka etika, bioetika i sociologija, bioetika i pravne znanosti, bioetika i političke znanosti, bioetika i ekologija). Odnos etike i profesije, podjela bioetike, metode medicinske etike. Znanstveni i kulturni uvjeti nastanka bioetike, povezanost bitnih sadržaja etičkog odlučivanja i glavni čimbenici etičkog odlučivanja. Etičke teorije, principi i pravila, moralni konflikti. Analiza Hipokratove zakletve i Ženevske deklaracije. Informed consent i dobra medicina, priopćavanje istine i dobra medicina, povjerenje i princip privatnosti, informed consent i medicinsko istraživanje. Bioetička tijela (komiteti, odbori i povjerenstvo). Etička pitanja transplantacije, etika i eutanazija, etički pluralizam i abortus, etika eksperimenata na životinjama. Etika i AIDS, Međunarodni kodeks liječničke etike (dužnosti liječnika općenito, dužnosti liječnika prema bolesniku, dužnosti liječnika prema kolegama). Etički kodeks Hrvatskog liječničkog zbora (temeljna nečela, dužnosti prema bolesniku, planiranje obitelji i regulacije ljudske plodnosti, umirući bolesnik, presađivanje tkiva i organa, biomedicinska istraživanja, odnos prema osobama s ograničenom slobodom, odnos prema drugim liječnicima u struci te prema HLZ). Etika u liječničkoj praksi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11847>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11847>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1485/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2027/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance