[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11859/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11859/2003/2>
sisvu:description Varijabilnost i priroda podataka u medicini. Statističke serije. Grafički prikazi. Mjere srednjih vrijednosti. Mjere varijabilnosti. Slučajnost i vjerojatnost. Distribucije vjerojatnosti. Normalna raspodjela. Populacija i uzorak. Zaključivanje na temelju uzorka. Granice pouzdanosti. Testovi usporedbe uzoraka. Linearna regresija. Hi-kvadrat test. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11859>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11859>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2030/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance