[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1186/2005/49223>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1186/2005/49224>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1186/2005/49223>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1186/2005/49224>
sisvu:description Model pokretne mreže. Pokretljivost terminala, osoba i usluga. Arhitektura pokretnih mreža. Pokretni Internet: pokretni IP, optimizacija usmjeravanja, TCP u bežičnoj mreži. Pristupni protokoli za kanalske i paketske pristupne mreže. Protokolni složaj GSM, GPRS i UMTS mreže. IP u jezgrenoj mreži. Pokretni terminali: pregled mogućnosti i prilagodba sadržaja. Bežične lokalne mreže. Arhitekture i protokoli ad-hoc mreža. Usluge u naprednim mrežama. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1186>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1186>
rdf:type univ-ont:CourseInstance