[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1187/2002/26655>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1187/2002/26656>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1187/2002/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1187/2002/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1187/2002/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1187/2002/26655>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1187/2002/26656>
sisvu:description Medicinski i zdravstveni podaci i informacije. Razlika medicinske i zdravstvene informatike. Informatika u sustavu zdravstvene skrbi. Elektronički zapis podataka o pacijentu. Načini prikupljanja i obradbe. Medicinska informatika. Temeljna svojstva i karakteristike biomedicinskih signala. Specifičnosti obradbe i analize bioelektričkih signala. Primjeri: EKG, EEG i EMG. Temeljna svojstva i karakteristike medicinskih slika. Specifičnosti obradbe i analize medicinskih slika. Kompresija. Procjene dijagnostičke vrijednosti obradbi. Specifičnosti statističkih obradbi u medicini. Telemedicina. Norme i zahtjevi na kompatibilnost. HL 7. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1187>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1187>
rdf:type univ-ont:CourseInstance