[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/3>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11875/2004/169022>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11875/2004/169023>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11875/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11875/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11875/2004/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11875/2004/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11875/2004/5>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11875/2004/169022>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11875/2004/169023>
sisvu:description Types and characteristic features of the machine elements for power and circular motion transmission, design and elementary design calculation (clutches, belt and friction drive). (en)
sisvu:description Uvod u analitičku mehaniku, mehanički sustavi i veze. Princip virtualnih radova. Stabilnost ravnoteže krutih tijela. Lagrangeove jednadžbe. Mehaničke vibracije. Sustavi s jednim stupnjem slobode. Slobodne vibracije bez prigušenja i s prigušenjem. Prisilne vibracije s prigušenjem. Rezonancija. Slobodne vibracije sustava s dva stupnja slobode gibanja. Energijske metode u mehanici deformabilnih tijela. Poopćene sile i pomaci. Utjecajni koeficijenti. Maxwellov i Bettijev teorem. Castiglianovi teoremi. Teorem o minimumu energije deformiranja. Teorem o minimumu potencijalne energije. Statički neodređene konstrukcije, vanjska i unutarnja neodređenost. Simetrične i antimetrične veličine. Metoda sila i metoda pomaka. Debele cijevi i rotirajući diskovi. Diferencijalna jednadžba. Složene cijevi i stezni spojevi. Savijanje tankih kružnih ploča. Diferencijalna jednadžba. Rubni uvjeti. Membranska naprezanja u osno simetričnim ljuskama. Udarna opterećenja. Ciklička naprezanja, Haighov i Smithov dijagram. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11875>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11875>
rdf:type univ-ont:CourseInstance