[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2002 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1188/2002/26661>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1188/2002/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1188/2002/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/1188/2002/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1188/2002/26661>
sisvu:description Signali i njihova klasifikacija. Valni oblici i spektri. Linearne i nelinearne operacije na signalu. Funkcijski sklopovi: pojačanje, ograničavanje, mijašanje i otipkavanje analognih signala. Kontinualni i diskretni CMOS analogni integrirani sklopovi u sustavima za analognu obradu signala. Komparatori, pretvornici, modulatori, detektori i upravljivi oscilatori. Sklopovi s operacijskim i strminskim pojačalima. Diferencijalni (balansirani) i nebalansirani sklopovi. Sklopovi s preklapanim kapacitetima (SC) i preklapanim strujama (SI). Integratori. Realizacija filtara. Programabilni sklopovi i filtri. Realizacija pasivnih i aktivnih filtara. Tehnike realizacija do najviših frekvencija upotrebom i za potrebe suvremenih tehnologija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1188>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1188>
rdf:type univ-ont:CourseInstance