[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11936/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11936/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11936/2003/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11936/2003/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11936/2003/5>
sisvu:description Predavanja: nomenklatura, svojstva i stereokemija organskih spojeva; reakcije organskih spojeva razmatraju se sistematski prema vrsti reakcijskog mehanizma s posebnim osvrtom na biološki važne predstavnike u svakoj klasi spojeva, te zdravstveni i ekološki aspekt. Seminari: primjena IUPAC-ove nomenklature organskih spojeva; primjeri određivanja strukture osnovnih organskih molekula na osnovi njihovih spektara praktikum: kvalitativne reakcije na funkcionalne skupine; odjeljivanje smjese organskih spojeva metodom ekstrakcije, kromatografije na tankom sloju i plinska kromatografije; primjena spektroskopskih metoda. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11936>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11936>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2046/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance