[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2001 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/3>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11937/2001/4625>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11937/2001/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11937/2001/2>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/11937/2001/4625>
sisvu:description Varijabilnost i priroda podataka. Formiranje empirijske distribucije. Mjere srednje vrijednosti i varijabilnosti. Slučajnost i vjerojatnost. Distribucije vjerojatnosti. Normalna raspodjela. Populacija i uzorak. Zaključivanje iz uzorka, granice pouzdanosti. Testovi usporedbe uzoraka. Korelacija. Regresijska analiza. Analiza varijance. ?2-test. Testovi preživljavanja. Teorija uzoraka. Osnovi informatike. Elektronička računala, programska podrška. Metode informatike. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11937>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11937>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1547/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance