[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11937/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11937/2003/2>
sisvu:description Biološka varijabilnost i priroda podataka. Formiranje empirijske distribucije: Prikupljanje i priprema podataka za statističku obradu i analizu. Statističke serije. Grafički prikazi statističkih serija. Mjere srednje vrijednosti. Aritmetička sredina, mod, medijana. Mjere disperzije. Raspon, standardna devijacija. Koeficijent varijabilnosti. Kvartile. Mjere asimetrije i zaobljenosti; ograničenja pri uporabi srednjih vrijednosti. Slučajnost i vjerojatnost. Distribucije vjerojatnosti. Položaj pojedinog rezultata u grupi, z-vrijednosti. Populacija i uzorak. Prava aritmetička sredina i procjena aritmetičke sredine. Pogreška aritmetičke sredine. Zaključivanje na temelju uzorka. Granice pouzdanosti. Testiranje razlike aritmetičkih sredina. Razine statističke značajnosti. Vrste pogrešaka. Studentova t-distribucija. Regresijska i korelacijska analiza. Analiza varijance. Proporcije. Pogreška proporcija. Testiranje razlike proporcija. ?2 ? test. Medijan test. Mjerne skale; transformacija varijable. Probit analiza. Teorija uzoraka; vrste uzoraka. Preciznost uzorka. Osnovi informatike. Elektronička računala, programska podrška. Metode informatike. Uporaba programskih računalnih paketa u rješavanju problema. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11937>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11937>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/2046/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance