[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1196/2008/191029>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/1196/2008/191029>
sisvu:description Internet protokoli (IP) i arhitektura mreže: lokalna i globalna mreža, klijent/poslužitelj, TCP/IP, adresiranje, domene, proxy, paketna komutacija, slijedna i neslijedna komunikacija, Ethernet. Mrežni uređaji: ponavljač, koncentrator, most, preklopnik, usmjerivač/pretvarač. Mrežne usluge: elektronička pošta, prijenos datoteka, rad na udaljenom računalu, pregledavanje i pretraživanje podataka na Internetu. IP komunikacije u ISDN, ATM i xDSL mrežama. Kvaliteta usluge i upravljanje prometom u IP mrežama. Prijenos zvuka, podataka, slike i videosignala putem IP. IP telefonija i videokonferencija putem H.323 i SIP. IP mobilne komunikacije: WAP, GPRS. Bežične lokalne mreže. Sigurnost Interneta. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1196>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/1196>
rdf:type univ-ont:CourseInstance