[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2000 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/2>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11976/2000/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11976/2000/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11976/2000/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11976/2000/4>
sisvu:description Zadaci i metode nauke o čvrstoći. Naprezanje, transformacija ravninskog naprezanja. Glavna naprezanja. Mohrova kružnica naprezanja za ravninsko i prostorno naprezanje. Duljinska, kutna i obujamna deformacija. Transformacija deformacije, glavne deformacije. Hookeov zakon, konstante elastičnosti i veza među njima. Stvarno, proračunsko i dopušteno naprezanje, faktor sigurnosti. Opći slučaj opterećenja štapa. Unutarnje sile. Opći pristup analizi naprezanja i deformacija u nauci u čvrstoći. Osno opterećenje štapa. Produljenje i naprezanja. Toplinska, početna i montažna naprezanja. Statički neodređeni problemi. Koncentracija naprezanja i St. Venantov princip. Uvijanje okruglog štapa. Izrazi za naprezanje i kutove zakreta. Diferencijalna jednadžba i rubni uvjet. Dimenzioniranje. Statički neodređeni zadaci. Savijanje ravnog štapa. Izrazi za normalno i posmično naprezanje, povoljni oblici presjeka štapa. Diferencijalna jednadžba savijanja drugog i četvrtog reda. Određivanje progiba i nagiba metodom analogne grede. Statički neodređeni zadaci. Koso savijanje. Savijanje debelog zakrivljenog štapa. Smicanje. Energija deformiranja. Energija promjene obujma i energija promjene oblika. Teorije čvrstoće. Izvijanje štapa u elasitčnom i plasitčnom podurčju. Eulerova kritična sila, Tetmajerova formula (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11976>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/2>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/120/3>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11976>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/103/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/110/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/114/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance