[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11999/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11999/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11999/2003/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11999/2003/4>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/11999/2003/5>
sisvu:description Opća kemija: Struktura molekula. Priroda kemijske veze. Međumolekulska djelovanja. Otopine i njihova svojstva. Kiseline, baze i soli. pH i puferi. Kompleksni spojevi. Koloidna kemija: Koloidno stanje tvari ? jedna od značajki živog organizma. Stabilnost kolida i interakcije među česticama (elektrostatske sile i solvatacijski efekt) Kemijska kinetika: Brzina i red reakcije. Aktivacijska energija, teorija sudara i prijelaznog stanja. Kataliza (homogena, heterogena, enzimska). Doseg reakcije i kemijska ravnoteža. Fotokemija: Apsorpcija svjetlosti i priroda elektronski pobuđenih stanja. Prijenos energije i emisijski procesi. Kemiluminiscencija i njena primjena u medicini. Bioluminiscencija. Elektrokemija: Struktura ionskih otopina provođenje električne struje. Redoks reakcije. Ravnoteža u galvanskim člancima (EMS i elektrodni potencijal) Kemijska termodinamika: Entropija, slobodna energija i smjer kemijskih reakcija. Vezane reakcije. Energijom bogati spojevi. Bioanorganska kemija: Elementi u biološkim sustavima. Biološka uloga esencijalnih metala. Biomineralizacija. Toksični metali. Organska kemija: Nomenklatura, svojstva i sterokemija organskih spojeva. Reakcije organskih spojeva s osvrtom na biološki važne predstavnike u svakoj klasi spojeva. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11999>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/62/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/11999>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1485/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance