[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12082/2005/50822>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12082/2005/50822>
sisvu:description Geologija i petrologija (2+1) 2,5 /Općenito o geologiji. Mineralogija: metode istraživanja, fizička i kemijska svojstva minerala, osnovi kristalografije. Petrologija: osnovi petrologije, magmatske, metamorfne i sedimentne stijene, struktura i tekstura stijena. Opća geologija: eksogene i endogene sile-seizmička aktivnost, sloj i geološke strukture sedimentnih stijena, rasjed, bora, pukotina. Osnovi hidrogeologije: prisutnost vode u zemlji, tipovi podzemnih voda, porozitet i propusnost stijena, granični uvjeti vodonosnika, zone u hidrogeologiji. Osnovi inženjerske geologije: inženjerske karakteristike stijena sa stanovišta građenja, dobivanje kamena: tehnički i arhitektonski kamen, kamenolomi, stabilnost stijena, sistematika istražnih radova. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12082>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12082>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6958/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance