[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12083/2006/96290>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12083/2006/96291>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12083/2006/96290>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12083/2006/96291>
sisvu:description Elementi visokogradnje (2+2, 2+2) 6 /Karakteristike konstruktivnih elemenata obzirom na građevne materijale, zakone statike i fizike zgrade. Zidovi od opeke i glinenih blokova. Modularna koordinacija. Zidovi od prefabriciranih betonskih blokova i laganih betona. Dimnjaci i kanali za ventilaciju. Mortovi. Betonske i armiranobetonske stijene i oplate. Skeletne i armiranobetonske konstrukcije, ispuna i stupovi. Zidovi od kamena. Staklene stijene. Otvori u zidovima i stijenama. Žbuke. Fizika zgrade. Toplinska vodljivost i izolacija. Racionalno korištenje energije. Difuzija vodene pare. Fizikalne karakteristike zvuka. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12083>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12083>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10747/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance