[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12084/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12084/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12084/2003/3>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12084/2003/4>
sisvu:description Fizika (2+1, 2+1) 5,0 /Newtonovi zakoni. Rad, energija, snaga. Konzervativne i nekonzervativne sile. Periodično gibanje. Referentni sustavi. Srazovi. Centralne sile. Mehanika krutih tijela. Elastičnost. Dinamika idealnog i realnog fluida. Difuzija. Turbulentno gibanje. Kinetičko molekularna teorija plinova. Fenomenološka kalorika. Mjerenje. Instrumenti. Termodinamički procesi. Termodinamička svojstva tvari. Fazne promjene. Prijenos topline. Zračenje, kondukcija, konvekcija. Elektrostatika. Polje. Potencijal. Dielektrici. Normativi i mjerni sustavi. Vrste električnih izvora. Električni strojevi. Elektromagnetska indukcija. Napon. Struja. Mjerni instrumenti. Elektromagnetski valovi. Akustika. Fermatov princip. Geometrijska optika. Fizikalna optika. Osnove kvantne fizike. Linijski spektri. Valna priroda čestica. Modeli atoma, molekula i kristala. Atomska jezgra. Radioaktivnost. Nuklearne reakcije. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12084>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12084>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1791/1>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1792/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance