[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12108/2005/39439>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12108/2005/39440>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12108/2005/39441>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12108/2005/39439>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12108/2005/39440>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12108/2005/39441>
sisvu:description Matematika III (3+3) 4,5 /Aproksimacija brojeva i pogreške. Aproksimacija funkcija, interpolacija, metoda najmanjih kvadrata. Trigonometrijski polinomi i Fourierovi redovi. Numeričko rješavanje algebarskih i transcendentnih jednadžbi. Numeričko deriviranje i integriranje. Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi. Pojam vektorskog prostora. Linearni operatori. Matrice i operacije s matricama. Vlastite vrijednosti i vektori. Sustavi linearnih algebarskih jednadžbi. Gaussova metoda eliminacije. Sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi. Parcijalne diferencijalne jednadžbe. Jednadžbe titranja žice i membrane. Jednadžba vođenja topline. Metoda separacije varijabli. Metoda konačnih diferencija. Varijacijski račun, Eulerova jednadžba. Ritzova i Galerkinova metoda. Metoda konačnih elemenata. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12108>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12108>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6940/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance