[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12109/2004/39981>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12109/2004/1>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12109/2004/39981>
sisvu:description Geodezija (2+2) /Povijesni razvoj i zadaća geodezije. Oblik i dimenzije Zemlje i njeno preslikavanje na ravninu. Koordinate. Osnove Gauss-Krugerove projekcije. Državni koordinatni sustav. Metode mjerenja. Mjerenje dužina i kutova. Instrumenti i pribor (teodolit i dr.). Pogreške mjerenja. Ocjena točnosti mjerenja. Trigonomerijska, poligonska, linijska i nivelmanska mreža. GPS mjerenja. Podjela nivelmana. Nivelir. Mjerenje i računanje visinskih razlika i nadmorskih visina. Metode izmjere zemljišta. Instrumenti i pribor. Mjerila planova i karata. Izrada planova i karata. Metode računanja površina. Projekt, stabilizacija, mjerenje i računanje koordinata i visina točaka geodetske mreže pri izgradnji građevinskih objekata. Prijenos točaka projekta na terenu (horizontalno i visinsko iskolčenje). Kontrola građenja. Određivanje deformacija građevinskih objekata geodetskih instrumentima. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12109>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12109>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4099/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance