[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12114/2005/45908>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12114/2005/45909>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12114/2005/45908>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12114/2005/45909>
sisvu:description Vjerojatnost i statistika (2+2) 3,0 /Algebra događaja. Definicije vjerojatnosti: klasična, geometrijska, aksiomatska. Formule o vjerojatnosti. Skup statističkih podataka: tablično i grafičko prikazivanje, razdioba frekvencija, parametri (lokacije, raspršenja, oblika). Pojam razdiobe vjerojatnosti: diskretna, i kontinuirana razdioba, parametri razdiobe. Primjeri razdioba: binomna, Poissonova, geometrijska, normalna, gamma i dr. Dvodimenzionalna razdioba. Koreliranost i nezavisnost. Funkcije slučajnih varijabli. Statističko zaključivanje. Donošenje odluka na temelju slučajnog uzorka. Procjena parametara. Testiranje hipoteza. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12114>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12114>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6941/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance