[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2003 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12115/2003/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12115/2003/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12115/2003/3>
sisvu:description Otpornost materijala II (4+3) 5,5 /Jednostavniji statički neodređeni sustavi. Nosač na elastičnoj podlozi. Složeno opterećenje ravnih štapova. Ekscentrično opterećenje kratkih štapova. Jezgra poprečnog presjeka. Određivanje koeficijenta sigurnosti pri višeosnom stanju naprezanja. Ekvivalentno naprezanje prema raznim teorijama čvrstoće. Teorija štapova velike zakrivljenosti. Potencijalna energija. Teorem o uzajamnosti rada i pomaka, Catiglianovi teoremi, Crotti-Engesserov teorem. Princip o minimumu potencijalne energije deformacija. Princip o stacionarnosti potencijalne energije sustava. Izvijanje, gubitak elastične stabilnosti. Eulerova kritična sila. Proširenje Eulerova izraza uvođenjem tangentnog modula. Vitki štap pod zajedničkim djelovanjem uzdužnog i poprečnog opterećenja. Proračun konstrukcija prema toeriji plastičnosti. Uvjeti plastičnosti. Plastična torzija, plastično savijanje. Zaostala naprezanja. Statički neodređene konstrukcije. Statički i kinematički teoremi. Mehanika materijala. Utjecaj strukture gradiva na mehanička svojstva materijala. Probabilistički karakter mehaničkih karakteristika i strukturna osjetljivost. Modeliranje i efekti mjerila. Opterećenje, vrijeme temperatura. Umornost. Udarana čvstoća. Tvrdoća materijala. Reološka svojstva materijala. Reološki modeli. Mehanika loma i čvrstoća tijela. Metodika ispitivanja. Uređaji za ispitivanje i uređaji za mjerenje deformacija. Interpretacija rezultata. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12115>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12115>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/1789/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance