[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12117/2008/216089>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12117/2008/216089>
sisvu:description Hidrologija I (2+0) 2,0 /Voda i njezina osobita naravna svojstva. Razdioba i kružno gibanje vode. Hidrografija rijeke. Sliv. Riječna dolina i riječno korito. Hidrometrija. Hidrometrijska postaja. Vodostaj. Temperatura vode i pojava leda. Brzina vode. Dubina vode. Protok vode. Nanos. Obrada hidrometrijskih veličina. Matematsko-statističke metode u hidrologiji. Razdiobe vjerojatnosti. Numeričke značajke slučajnih promjenljivih. Greške statističkih parametara. Krivulja razdiobe. Prekidne razdiobe. Neprekidne razdiobe. Iskustvena razdioba i osiguranje. Statističke ovisnosti hidroloških promjenljivih veličina. Meteorološki čimbenici. Oborine. Mjerenje oborina. Obrada podataka motrenih oborina. Isparivanje. Otjecaj vode. Gubici vode. Veličine riječnog otjecaja. Velika voda. Najveći poplavni val i protok. Proračun najvećeg protoka pri postojanju motrenja. Srednja voda. Mala voda. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12117>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12117>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/20432/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance