[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12119/2007/127290>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12119/2007/127291>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12119/2007/127290>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12119/2007/127291>
sisvu:description Građevinska statika II (3+4) 5,0 /Statički neodređeni konstruktivni sistemi. Analize, osnovne pretpostavke i metode. Metoda sila. Izbor osnovnog sistema. Jednadžbe kompatibilnosti. Matrica popustljivosti štapa i sistema. Matrica transformacije. Određivanje elemenata matrice popustljivosti. Analize statički neodređenih sistema-punostjenih i rešetkastih. Kontinuirani nosači, okvirni sistemi, lučni sistemi. Centar elastičnog pomaka. Upeti luk. Metoda pomaka. Izbor proračunskog sistema. Jednadžbe ravnoteže. Matrica krutosti štapa, čvora i sistema. Matrica vanjskog djelovanja. Matrica transformacije. Određivanje elemenata matrice krutosti i matrice vanjskog djelovanja - opći i statički način. Određivanje utjecajnih linija na statički neodređenim sistemima primjenom metode sila i metode pomaka. Iterativni postupci proračuna. Zidovi s otvorima. Prostorni štapni sistemi. Načini proračuna. Roštiljni sistemi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12119>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12119>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/14540/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance