[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12127/2006/96035>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12127/2006/96036>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12127/2006/96037>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12127/2006/96035>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12127/2006/96036>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12127/2006/96037>
sisvu:description Hidrotehnički sustavi (3+0) 3,0 /Voda i vodni resursi. Osnovni pojmovi (sustavi, procesi, vodno gospodarstvo, hidrotehnika). Mjesto i zadaci vodnog gospodarstva u gospodarstvu države. Hidrotehnički sustavi i građevine - svrha i zadaci. Ciljevi, kriteriji i mjerila, proces odlučivanja - izbor povoljnih rješenja. Promjene u okolini izgradnjom hidrotehničkih sustava i građevina. Podloge. Akumulacije. Brane i nasipi. Brodske prevodnice. Luke i pristaništa. Ustave, preljevi, ispusti, propusti, slapišta. Hidromehanička oprema. Provodnici sa slobodnim vodnim licem (kanali, tuneli, cjevovodi). Građevine u riječnom koritu. Pomorske građevine. Provodnici pod pritiskom (tuneli, cjevovodi). Hidraulički strojevi (turbine, crpke). Zaštita gradilišta od voda. Melioracije zemljišta - odvodnjavanje. Melioracije zemljišta - navodnjavanje. Snabdijevanje vodom. Korištenje vodnih snaga. Unutrašnja plovidba. Obrana od poplava. Zaštita od erozija, bujični tokovi, uređenje vodotoka, višenamjenska rješenja. Razvoj vodnog gospodarstva. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12127>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12127>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/10734/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance