[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2005 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12130/2005/48181>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12130/2005/48181>
sisvu:description Zaštita okoliša (2+0) 2.0; Temeljni pojmovi: biosfera, okoliš, prostor, razvitak. Promjene u biosferi: promjene klime, onečišćenje atmosfere, hidrosfere i litosfere. Utjecaj graditeljstva na okoliš: izgradnja naselja, industrije, prometnica, vodnih građevina. Integralno upravljanje prostorom: nosivi kapacitet prostora. Održivi razvitak strateške procjene okoliša. Procjene utjecaja na okoliš. Procjena i upravljanje rizikom. Mjere zaštite okoliša. Institucijski , pravni i gospodarski okvir zaštite okoliša. Primjena sustavnog inženjerstva u rješavanju utjecaja graditeljstvo - okoliš. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12130>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12130>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/6943/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance