[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12135/2004/16739>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12135/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12135/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12135/2004/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12135/2004/16739>
sisvu:description Geotehnički istražni radovi (2+2) 3,0 Istražni radovi i geotehničko projektiranje. Terenski istražni radovi: istražne jame i bušotine, metode bušenje, uzorkovanje, poremećeni i neporemećeni uzorci, klase kvalitete uzoraka, piezometri, statički penetracijski pokus, standardni penetracijski pokus, presiometar, dilatometar, sondažni profil. Geofizičke metode. Laboratorijski pokusi za određivanje gustoće, zbijenosti, granulacije, vlažnosti, granice plastičnosti, vodopropusnosti, stišljivosti i čvrstoće. Geotehnički profil. Provjere, tumačenje i sažimanje rezultata. Projektni geotehnički profil. Osiguranje kvalitete. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12135>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12135>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4101/7>
rdf:type univ-ont:CourseInstance