[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2004 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12137/2004/16741>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12137/2004/41035>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12137/2004/1>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12137/2004/2>
is sisvu:courseInstanceLiterature of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/literature/12137/2004/3>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12137/2004/16741>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/12137/2004/41035>
sisvu:description Građevna statika I (3+3) 4,5 /Predmet, zadaća i metode građevne statike. Osnovni prinicipi. Klasifikacija konstruktivnih sistema. Geometrijska nepromjenljivost konstruktivnih sistema. Opterećenja. Diferencijalne jednadžbe ravnoteže. Ravni nosači sa zglobovima. Posredno opterećeni nosači. Struktura i način proračuna. Rešetkasti nosači - struktura, uvjeti i analiza geometrijske nepromjenljivosti. Metode proračuna rešetkastih nosača. Pokretna opterećenja. Utjecajne linije. Primjena prinicipa virtualnih pomaka za kruto tijelo za određivanje vanjskih i unutarnjih sila. Određivanje utjecajnih linija kinematičkim postupkom. Statički određeni konstruktivni sistemi sastavljeni iz više diskova - općenito. Trozglobni lukovi i okviri, punostjeni i rešetkasti. Konstruktivni sistemi s ojačanjima. Poduprte i obješene grede. Prostorne rešetkaste konstrukcije. Elastični sistemi-općenito. Veze između pomaka i deformacijskih veličina. Energetski teoremi štapa. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12137>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/82/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/12137>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/4100/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance